Vă rugăm consultați condițiile de rezervare înainte de a plasa o rezervare.
 
{

1. Aspecte Generale

Prezentele dispoziții stabilesc termenii și condițiile de desfășurare a serviciilor hoteliere, de către S.C. Hotel Grădina Morii SRL, CUI RO 40709827, J24/683/2019, cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Mihai Eminescu, nr. 97, jud. Maramureș, titulară a certificatului de clasificare nr. 12517/8632 din 10.09.2019, reprezentată de Dan George Ofrim – Director General ( denumită în continuare și Hotel Grădina Morii, Grădina Morii sau Hotelul), inclusiv în ceea ce privește condițiile de rezervare și achiziționare a serviciilor, în relația cu toți clienții săi persoane fizice și juridice, în măsura în care părțile nu au stabilit alte condiții specifice, derogatorii, de prestare a serviciilor. Orice condiții distincte de prestare a serviciilor față de cele prevăzute de prezentele dispoziții convenite de părți vor prevala, urmând a se completa după caz cu condițiile generale prevăzute de prezentele dispoziții în măsura în care nu există prevederi contrare.


2. Informare

Scopul nostru este să informăm complet și transparent clienții cu privire la condițiile de desfășurare a serviciilor noastre, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv ale OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în relația cu profesioniștii.

Astfel, ne angajăm să asigurăm clienților accesul la prezentele condiții generale în formă integrală atât în cadrul secțiunii Termeni și condiții pe site-ul Hotelului cât și prin transmiterea lor prin mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.) și punerea acestora la dispoziția clienților și vizitatorilor noștri în format fizic, obligaţia de informare a clienților fiind considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de cazare sau documentele fiscale furnizate de noi, fără a mai fi necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a serviciilor hoteliere sau a pachetelor de servicii turistice.

Clientul, prin efectuarea unei rezervări sau achiziționarea serviciilor noastre în orice formă, respectiv prin cazarea în cadrul Hotelului, își manifestă acordul privind Termenii și condițiile generale de rezervare și achiziționare a serviciilor hoteliere.

Informațiile și fotografiile prezentate în ofertele speciale, site-urile sau materialele publicitare, sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

3. Achiziționarea serviciilor. Rezervările.

Serviciile se achiziționează în oricare din următoarele situaţii:

  • a) prin acceptarea neechivocă a condiţiilor generale de servicii hoteliere (de ex. rezervare fermă cu plata avans sau cu îndeplinirea tuturor condiții prevăzute expres în oferta de servicii );
  • b) prin semnarea unui contract scris care conține condițiile generale de servicii hoteliere și îndeplinirea condițiilor prevăzute de acesta pentru achiziționarea serviciilor( ex. plata avans, plată integrală);

Hotelul este obligat să informeze în scris clientul, prin email sau altă formă convenită cu acesta, cu privire la confirmarea unei rezervări efectuate de acesta, indiferent dacă rezervarea s-a realizat telefonic, direct la Hotel, online sau în orice altă modalitate. Rezervările solicitate telefonic sau direct la Hotel nu pot fi confirmate decât pe baza consimțământului scris exprimat de către client.

Pentru procesarea și confirmarea unei rezervări de servicii, Hotelul poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile, de numărul de camere (rezervare de grup) și de prețul oferit.

În cazul rezervărilor efectuate online, prin intermediul platformei proprii de rezervări sau prin intermediul platformelor externe de rezervări online ( ex. booking.com), Hotelul poate reține, prin validarea automată a datelor cardului de credit introdus de client, o sumă egală cu contravaloarea serviciilor hoteliere aferente sejurului rezervat sau cu o parte din aceasta ( ex. contravaloarea unei nopți de cazare), în funcție de condițiile de rezervare convenite și asumate de client la momentul realizării acesteia, de numărul de camere, data rezervării și data la care se solicită serviciile și prețul oferit.


4. Prețul serviciilor. Condiții de plată

În lipsa unei mențiuni exprese contrare în cuprinsul anunțului/publicării, tariful afișat/publicat de Hotel reprezintă tariful pentru o noapte de cazare, în regim de ocupare single sau dublu, care include mic dejun, TVA și taxa hotelieră.

În cazul pachetelor turistice sau a ofertelor promoționale, tariful și modalitatea de stabilire a acestuia se va indica în mod complet și transparent.

Tarifele de cazare pot fi modificate în orice moment de către Hotel, fără ca prin aceasta să fie afectate rezervările deja confirmate. Prin excepție, reducerile promoționale pot afecta și rezervările confirmate.

Majorarea TVA, a taxei hoteliere sau a altor asemenea taxe extrinseci și independente de voința Hotelului, stabilite de autorități, pot afecta valoarea finală a serviciilor.

Prețul serviciilor suplimentare oferite de Hotel este afișat/publicat pentru a garanta accesibilitatea lor pentru clienți. Prețul se stabilește în lei și include TVA. Achitarea contravalorii acestor servicii se realizează direct la recepție, dacă părțile nu convin altfel.

În principiu, prețul contractului este specificat în documentele de plată transmise turistului. Contravaloarea serviciilor contractate și confirmate vor fi achitate în condițiile convenite de părți, fie integral înainte de data cazării, fie avans urmat de achitarea diferenței la sosire, la recepția Hotelului, înainte de cazare, fie integral la recepție.

Efectuarea plății serviciilor, pe baza documentelor de plată puse la dispoziție de Hotel, are valoarea acceptării acestora fără rezerve și confirmării exprese a facturii fiscale, clientul nemaiavând posibilitatea de a formula solicitări de modificare și reclamații după acest moment.


5. Anularea rezervării. Neprezentarea clienților

Anularea unei rezervări ferme de către client dă dreptul Hotelului de a reține avansul sau după caz suma achitată de client ori reținută la dispoziția Hotelului pentru confirmarea rezervării, dacă părțile nu convin alte condiții și sancțiuni aplicabile în cazul rezervării. Cererea de anulare a rezervării este considerată valabilă și produce efecte doar dacă a fost formulată:

  • a) în condițiile prevăzute de platformele de rezervări online pentru anularea rezervării;
  • b) prin intermediul platformei de rezervări online a hotelului, urmând procedura prevăzută de aceasta;
  • c) în scris, cu număr de înregistrare la Hotel, și/sau prin orice mijloace (e-mail, mesaj pe Facebook, SMS) care asigură confirmarea primirii. Cererea de renunțare trebuie să cuprindă numărul de rezervare, numărul de camere rezervate precum și contul, banca și toate datele de identificare necesare, după caz, pentru returnarea sumelor deja avansate, în condițiile prevăzute de contract.

Neprezentarea clientului, adică neonorarea rezervării realizate, atrage după sine, în lipsa altor condiții convenite de părți, pierderea avansului sau după caz a sumei achitate de client.

Reducerea duratei sejurului de către client în timpul desfășurării acestuia dă dreptul Hotelului la reținerea sau după caz perceperea valorii integrale a sejurului, inclusiv a valorii serviciilor neconsumate.

În cazul pachetelor și a ofertelor speciale oferite de Hotel, condițiile de anulare a rezervării, neprezentare și reducere a duratei sejurului pot implica reținerea integrală a valorii pachetului de cazare și a taxelor aferente, în măsura în care părțile nu au convenit altfel.

În cazul în care potrivit condițiilor convenite de părți pentru rezervare este necesară achitarea unui avans anume sau a contravalorii integrale a pachetului de cazare până la o anumită dată, neachitarea sumei în condițiile și termenele convenite, dă dreptul Hotelului de a considera contractul reziliat de drept și de a anula rezervările efectuate în beneficiul clientului, cu reținerea penalizărilor convenite de părți sau în lipsă stabilite de prezentele condiții generale.


6. Sosire și plecare.

Camera de hotel trebuie să fie disponibilă pentru client nu mai târziu de ora 14.00 în ziua sosirii și să fie eliberată de client nu mai târziu de ora 12.00 în ziua plecării. Alocarea camerelor se realizează în funcție de disponibilitatea de la momentul cazării, solicitările privind alocarea unei anumite camere având valoarea unor preferințe ale clienților, pe care Hotelul va încerca să le satisfacă în măsura disponibilității, acestea neputând consta într-o obligație în sarcina Hotelului.

La solicitarea clientului, în limita disponibilității, ora de eliberare a camerei poate fi depășită cu cel mult 4 ore, situație în care clientul poate fi obligat la plata unui tarif suplimentar. Cu privire la cuantumul acestui tarif, acesta va fi informat, la cererea sa, în prealabil.

Depozitarea bagajelor oaspeților este permisă în mod gratuit, timp de cel mult 24 ore, în spațiul destinat acestora.

Cazarea se realizează doar urmare completării Fișei de anunțare a sosirii și plecării în format electronic sau prezentate la recepție de către fiecare client în parte, Hotelul având dreptul de a solicita clientului prezentarea confirmării rezervării sau a facturii de avans ori, după caz, a altui document care permite identificarea rezervării.

Hotelul își rezervă dreptul de a solicita un card de credit/debit clienților la momentul cazării, cu titlu de garanție.

Parcarea este gratuită pentru oaspeții hotelului, în limita locurilor disponibile.


7. Servicii conexe. Condiții de cazare.

Hotelul oferă servicii de cazare și servicii suplimentare aferente conform clasificării prevăzute de reglementările în vigoare, în regim de Hotel ***.

Micul dejun este, în lipsa convențiilor contrare dintre părți, inclus în prețul cazării și se servește între orele 07:00- 10:00, în restaurantul Hotelului, în regim de bufet suedez. Servirea micului dejun în condițiile menționate este permisă contra-cost și persoanelor care nu sunt clienții hotelului, precum și clienților care au contractat servicii hoteliere care nu includ micul dejun, tariful perceput fiind afișat la hotel.

Restaurantul și barul Hotelului sunt accesibile clienților și funcționează în regim a la carte în intervalul orar 07:00 – 22:30, zilnic.

Accesul în hotel sau restaurant cu alimente și băuturi din exterior nu este permisă.

Fumatul este interzis în incinta hotelului, cu excepția spațiilor special amenajate, a balcoanelor camerelor și a spațiilor exterioare.

Copiii în vârstă de până la 6 ani beneficiază de cazare gratuită. De la vârsta de 6 ani, tariful de cazare pentru copii este același ca și în cazul adulților, în cazul în care părțile nu convin alte condiții de preț.

Accesul în incinta hotelului cu animale de companie este permis, la cerere și pe baza acordului punctual al Hotelului, acordat de la caz la caz pe baza unor criterii obiective. Hotelul își rezervă dreptul de a percepe un tarif suplimentar pentru accesul animalelor de companie.


8. Siguranța.

Hotelul, grădina și zonele aferente acestora sunt supravegheate video, camerele video fiind semnalizate conform dispozițiilor legale. Imaginile stocate de camerele video sunt utilizate exclusiv în scopul asigurării siguranței perimetrului, a bunurilor și a persoanelor, și pot fi transmise doar autorităților publice, în baza obligației noastre legale.

Hotelul nu își asumă răspunderea pentru bunurile uitate, pierdute sau dispărute din incinta hotelului și zonelor aferente acestuia ( inclusiv grădina, restaurantul, toaletele etc.).


9. Prelucrarea datelor personale

Prezentele dispoziții stabilesc termenii și condițiile de desfășurare a serviciilor hoteliere, de către S.C. Hotel Grădina Morii SRL, CUI RO 40709827, J24/683/2019, cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Mihai Eminescu, nr. 97, jud. Maramureș, titulară a certificatului de clasificare nr. 12517/8632 din 10.09.2019, reprezentată de Dan George Ofrim – Director General ( denumită în continuare și Hotel Grădina Morii, Grădina Morii sau Hotelul), inclusiv în ceea ce privește condițiile de rezervare și achiziționare a serviciilor, în relația cu toți clienții săi persoane fizice și juridice, în măsura în care părțile nu au stabilit alte condiții specifice, derogatorii, de prestare a serviciilor. Orice condiții distincte de prestare a serviciilor față de cele prevăzute de prezentele dispoziții convenite de părți vor prevala, urmând a se completa după caz cu condițiile generale prevăzute de prezentele dispoziții în măsura în care nu există prevederi contrare.

În desfășurarea serviciilor pe care le oferim și în legătură cu desfășurarea acestora, prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților noștri, prelucrarea conformă și în siguranță a acestora fiind prioritatea noastră.

Datele personale prelucrate pot consta în datele personale și de contact ( nume, prenume, adresă, email, nr. telefon), date bancare ( ex. numărul de card, în cazul în care vi se solicită acesta), date de identificare- prelucrarea numerelor unice de identificare nefiind realizată decât pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale-, date privind serviciile contractate, precum și preferințele dumneavoastră în ceea ce privește serviciile pe care le asigurăm. Temeiul în care datele sunt prelucrate este în principal încheierea și executarea contractului dintre noi, respectiv realizarea de demersuri pentru încheierea acestui contract la cererea dumneavoastră, dublat de îndeplinirea obligațiilor noastre legale și consimțământul dumneavoastră; datele personale nu vor fi prelucrate decât pe durata de timp necesară îndeplinirii scopurilor în care au fost colectate.

Pentru mai multe informații în legătură cu datele dumneavoastră personale vă rugăm să accesați/consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor personale.


10. Obligațiile părților

10.1 Obligațiile Hotelului

Hotelul are obligația de a asigura clienților serviciile de cazare și serviciile suplimentare contractate, la nivelul impus de Normele metodologice de clasificare. În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Hotelul constată că nu le va putea realiza din culpa sa, aceasta este obligată:

  • a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie cel puțin de aceeași calitate și cantitate;
  • b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul sejurului.

Prin excepție, Hotelul nu răspunde în cazul neexecutării obligațiilor contractuale, în următoarele situații:

  • a) dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează clientului;
  • b) dacă neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care Hotelul nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: dezastre naturale, prognoza meteo nefavorabilă, război, invazii, pandemii, epidemii etc.
  • c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

În aceste situații, Hotelul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele achitate deja în avans de către client în baza contractului, emițând în schimb vouchere de o valoare egală cu cea avansată de client, care pot fi utilizate la cerere și în funcție și de disponibilitatea hotelului, într-un termen de 16 luni de la data la care imposibilitatea de prestare a serviciului a încetat.

Hotelul parte în contract este obligat să acorde prompt asistența turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici Hotelul, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.


10.2 Drepturile și Obligațiile clientului

Clientul este obligat să utilizeze camera de hotel și bunurile aferente acesteia ca un bun proprietar. Clientul este responsabil pentru orice prejudiciu cauzat bunurilor și echipamentelor, angajaților și celorlalți clienți ai hotelului, cauzat din culpă sau cu intenție de acesta. Primirea cheii/codului de acces în cameră implică luarea la cunoștință de către client a stării generale a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și clientul se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzător de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

Clientul are dreptul de a cesiona contractul sau serviciile care fac obiectul contractului unei terțe persoane, doar cu acordul Hotelului. Clientul care cedează pachetul său de servicii rămâne obligat în solidar cu cesionarul pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor rezultând din contract, costurile suplimentare putând depăși prețul cazării/serviciilor turistice inițiale.


11. Reclamații

În cazul în care clientul este nemulțumit de serviciile primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt reprezentantului Hotelului. Nu se primesc reclamații ulterioare datei încheierii sejurului.

Datele de contact ale Hotelului sunt: Telefon: 0372 721 210 / 0731 977 000 e-mail: contact@hotelgradinamorii.ro.

Hotelul va soluționa reclamația în cel mai scurt timp. În cazul în care reclamația nu este soluționată sau este soluționată parțial, clientul va transmite Hotelului o nouă reclamație în scris, în termen de maximum 2 (două) zile calendaristice de la încheierea perioadei de cazare/finalizarea serviciului prestat, urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice clientului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal.

Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată de la sediul Prestatorului, cu excepția situației în care clientul este un consumator, când competența de soluționare a litigiului este cea de la domiciliul consumatorului.}